Приватна трговска компанија основана и присутна на Македонскиот пазар од 1990 година. Основачи и сопственици на фирмата се Г-дин Слободан Кириџиевски и Г-дин Драган Гечески кои што со своето менаџирање од 2000 година па до ден денес успеаа оваа мала фирма да ја сврстат во групата на најголемите компании во поглед на увозот и снабдувањето на повеќе репроматеријали во земјоделското производство во Република Македонија.

Компанија која е во постојан чекор со современиот развој на светското земјоделско производство, како и со потребите на земјоделските производители. Настојува во својот асортиман па понуди што поширока лепеза на високо квалитетни производи за земјоделството. Нашата компанија врши увоз и трговија на високо квалитетен семенски материјал за зеленлук и цвеќе како и расад за цвеќе, супстрати, органски и минерални ѓубрива, системи за наводнување капка по капка, фолија за земјоделие и останати репроматеријали за потребите во земјоделското производство. Од 2014 година започна и со сопствено производство на расад за цвеќе и зеленчук.

НАШИ ПАРТНЕРИ

HM.CLAUSE, (Америка- Франција-хибриди, сорти за градинарски култури)

Pan American Seed-Kieft Seeds, (Америка- Холандија хибриди, семенски материјал за цвеќе )

Benary, (Германија-хибриди, семенски материјал за цвеќе)

HEMGENETICS, ( Холандија-хибриди , семенски материјал за цвеќе)

Floranova, (хибриди, семенски материјал за цвеќе)

Beekenkamp (Холандија – расад-саден материјал за цвеќе)

Brandkamp (Германија- расад-саден материјал за цвеќе)

Stender (Германија-супстрати за сеење и расадување)

FOMET (с.п.а Италија- органски ѓубрива)

Irritec-siplast (Италија- системи за наводнување)

SERA (Турција- ПЕ фолии за земјоделии и други..)

Florian

Takii Seed