Евгени нуди широк спектар на семиња за цвеќе од високореномираните производители од целиот свет ( Бенари, Пан Американ, Флоранова, Хемгенетикс). Нудиме семенски материјал за цвеќе за едногодишни, двогодишни и повеќегодишни растенија. Со квалитетниот семенски материјал покриваме поголем дел од пазарот во нашата земја. Кај нас можат да се најдат едни од најдобрите видови на петунија, бегонија, виола, импатиенс и.т.н.

  • Семенскиот материјал се обезбедува исклучиво по нарачка во определен рок два пати во годината (мај и септември-октомври)