Нашата фирма е ексклузивен застапник на италијанската фирма за системи за наводнување Irritec . Irritec e една од водечките фирми за производство на системи за наводнување img-0101не само во Италија туку и пошироко.Во програмата можат да се најдат сите видови на црева со вградени капалки, вентили, спојки, филтри,завршетоци и т.н, со еден збор се што е потребно за еден  клвалитетен систем за наводнување. Во секоја ситуација дали се работи за градинарство,овоштарство, лозарство или отворено поле Irritec го има дизајнирано најдобриот состав за наводнување во склад со потребите на самите производители. Капка по капка системи за новоднување.